Πολιτική Απορρήτου

nos

1. Σκοπός

Η Πολιτική Απορρήτου του FGM Dental Group («Πολιτική») δημιουργήθηκε για να αποδείξει τη δέσμευσή μας στη διαφύλαξη του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών («Χρήστες»), καθώς και για να διευκρινίσει πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτή η Πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο του ιδρύματος του FGM Dental Group.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική και, εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης που παρέχονται στο τέλος του εγγράφου.

2. Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το έγγραφο ισχύει για τον ιστότοπο του ιδρύματος FGM Dental Group.

3. Παραπομπές

Ν. 13.709/2018 – Γενικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων.

4. Ορισμοί

 • Πράκτορες επεξεργασίας:  ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο χειριστής.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας:  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Cookies:  μικρά αρχεία που αποστέλλονται από τους ιστότοπους του FGM Dental Group, αποθηκεύονται στις συσκευές του Χρήστη και αποθηκεύουν προτιμήσεις και λίγες άλλες πληροφορίες, προκειμένου να προσαρμόζεται η πλοήγηση στον ιστότοπο σύμφωνα με το προφίλ του Χρήστη.
 • Προσωπικά Δεδομένα:  κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Για παράδειγμα: όνομα, διεύθυνση, CPF, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση IP κ.λπ.
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα:  είναι Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε συνδικάτο ή οργάνωση θρησκευτικής, φιλοσοφικής ή πολιτικής φύσης, δεδομένα που αναφέρονται στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, όταν συνδέονται με φυσικό πρόσωπο·
 • Υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:  άτομο που έχει οριστεί να ενεργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του FGM Dental Group, των χρηστών και της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων («ANPD»).
 • Ισχύουσα Νομοθεσία:  όλη η νομοθεσία που μιλά για το απόρρητο και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ιδιαίτερα ο Νόμος Αρ. 13.709/2018, Γενικός Νόμος για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (LGPD);
 • Το περιβάλλον μας:  ορίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση https://fgmdentalgroup.com/;
 • Χειριστής:  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας·
 • Κάτοχος Προσωπικών Δεδομένων / Χρήστης:  είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα, όταν αλληλεπιδρούν με τον Όμιλο FGM Dental σε περιπτώσεις που παρέχουν τα Προσωπικά του Δεδομένα. 
 • Θεραπεία:  κάθε πράξη που πραγματοποιείται με Προσωπικά Δεδομένα, όπως αυτά που αναφέρονται στη συλλογή, παραγωγή, λήψη, ταξινόμηση, χρήση, πρόσβαση, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, εξάλειψη, αξιολόγηση ή έλεγχο πληροφοριών, τροποποίηση, επικοινωνία, μεταφορά, διάχυση ή εξαγωγή.
 • Διεθνής μεταφορά δεδομένων:  μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε ξένη χώρα ή διεθνή οργανισμό στον οποίο η χώρα είναι μέλος.
 • Κοινή χρήση δεδομένων:  επικοινωνία, διάδοση, διεθνής μεταφορά, διασύνδεση προσωπικών δεδομένων ή κοινή επεξεργασία προσωπικών βάσεων δεδομένων από δημόσιους φορείς και οντότητες σύμφωνα με τις νομικές τους αρμοδιότητες ή μεταξύ αυτών και ιδιωτικών οντοτήτων, αμοιβαίως, με ειδική εξουσιοδότηση, σε έναν ή περισσότερες διαδικασίες θεραπείας που επιτρέπονται από αυτούς τους δημόσιους φορείς ή μεταξύ ιδιωτικών φορέων.

5. Ευθύνες

Δεν εφαρμόζεται.

6. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η FGM Dental Group πρέπει να συλλέγει και να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Nosso Ambiente, καθώς και να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να μην παρέχει ορισμένα από αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από τον Χρήστη, συμπληρώνοντας φόρμες ή όταν ο Χρήστης αλληλεπιδρά με το Περιβάλλον μας:

Coleta e uso de dados e1681496211817

7. Ενημέρωση και ακρίβεια προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ακρίβεια ή την ενημέρωση των Προσωπικών Δεδομένων που μας παρέχει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα εάν πιστεύουμε ότι η Επεξεργασία θα μπορούσε να μας καταλογίσει παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί το Περιβάλλον μας για παράνομους ή παράνομους σκοπούς.

8. Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων που σχηματίζεται μέσω της συλλογής Προσωπικών Δεδομένων είναι ιδιοκτησία μας και είναι υπό την ευθύνη μας και η χρήση, η πρόσβαση και η κοινοποίησή της, όταν είναι απαραίτητο, θα γίνονται εντός των ορίων και των σκοπών της επιχείρησης που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

9. Κοινωνικά Δίκτυα

Ο Όμιλος FGM Dental διαθέτει σελίδες που φιλοξενούνται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Instagram, το Linkedin, το Whatsapp και το YouTube για την προώθηση της εταιρείας, των προϊόντων της και για την αλληλεπίδραση με τον Χρήστη. Τέτοια κοινωνικά δίκτυα έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου. Επομένως, εναπόκειται στον Χρήστη να συμβουλευτεί αυτά τα έγγραφα στον ιστότοπο καθενός από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα.

Η FGM Dental Group δεν είναι υπεύθυνη για τις Πολιτικές Απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών που συνδέονται με περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά της FGM Dental Group.

10. Σύνδεσμοι τρίτων

Το περιβάλλον μας μπορεί να σας κατευθύνει σε ιστότοπους τρίτων, για να επεξεργαστείτε αιτήσεις εργασίας ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα. Τέτοιοι ιστότοποι έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου. Επομένως, εναπόκειται στον Χρήστη να συμβουλευτεί αυτά τα έγγραφα σε κάθε ιστότοπο.

Η FGM Dental Group δεν είναι υπεύθυνη για τις Πολιτικές Απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών που συνδέονται με περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά της FGM Dental Group.

11. Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία σε μορφή κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστής, smartphone, tablet κ.λπ.) από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο και αποθηκεύουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας, όπως προτιμώμενη γλώσσα, τοποθεσία, επανάληψη των συνεδριών σας και άλλα μεταβλητές για να κάνετε την εμπειρία σας πολύ πιο αποτελεσματική.

Τα cookies χρησιμεύουν για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς τη χρηστικότητα, καθώς το περιεχόμενο που διατίθεται θα κατευθύνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανώνυμων και συγκεντρωτικών στατιστικών που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπο, καθώς και να βελτιώσουμε τις δομές και το περιεχόμενό του. Καθώς πρόκειται για ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, δεν είναι δυνατή η προσωπική σας ταυτοποίηση μέσω αυτών των δεδομένων.

Τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν σε:

 • Απαραίτητα Cookies:  επιτρέπουν την πλοήγηση και τη χρήση εφαρμογών, καθώς και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα Cookies, ο ιστότοπος δεν θα λειτουργεί σωστά.
 • Αναλυτικά Cookies:  συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου και τις αντίστοιχες επιδόσεις του.
 • Cookies λειτουργικότητας:  χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πρόσθετων λειτουργιών του ιστότοπου ή για την αποθήκευση των προτιμήσεων που ορίζει ο Χρήστης κατά την περιήγησή του στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή.
 • Cookies διαφήμισης:  στόχευση διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντα του Χρήστη, βοηθώντας στη μέτρηση της επιτυχίας των εφαρμογών και της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης από τους συνεργάτες. είναι
 • Cookies απόδοσης:  συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής,  τα cookies  μπορεί να είναι:

 • Cookies περιόδου λειτουργίας:  χρησιμοποιούνται ενώ ο Χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο και διαγράφονται οριστικά όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. είναι
 • Μόνιμα Cookies:  χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγηση του Χρήστη στον ιστότοπο, αλλά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Αυτά τα Cookies μπορεί να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, δηλαδή μετά από έναν ορισμένο αριθμό ημερών θα διαγραφούν αυτόματα ή επ’ αόριστον, οπότε ο Χρήστης πρέπει να διαγράψει τα Cookies από τη συσκευή του.
 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου έχουν ρυθμιστεί να δέχονται αυτόματα Cookies, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να αποκλείσετε τη χρήση των Cookies. Τα προγράμματα περιήγησης που έχουν ανώνυμη περιήγηση συλλέγουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και λειτουργικά cookies.

Στο περιβάλλον μας, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα Cookies:

Cookies 2 e1681496747822

12. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα και τα αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων μπορούν να κοινοποιηθούν:

 • Εσωτερικά, με τις επιχειρηματικές μας περιοχές.
 • Με τρίτους, για πρόσληψη και επιλογή και έκδοση διπλότυπων δελτίων π.χ.
 • Με τις αρμόδιες δικαστικές, διοικητικές ή κυβερνητικές αρχές, όποτε υπάρχει νομική απόφαση, αίτημα, επίταξη ή δικαστική απόφαση προς τούτο· είναι
 • Αυτόματα, σε περίπτωση εταιρικών κινήσεων, όπως συγχώνευση, εξαγορά και ενσωμάτωση του FGM Dental Group.

Εκτός εάν η FGM Dental Group λάβει νομική ή δικαστική απόφαση, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ποτέ σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και ενημερώθηκαν στην παρούσα Πολιτική.

Εάν ο Χρήστης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους οποίους κοινοποιούνται τα Προσωπικά του Δεδομένα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω των καναλιών υπηρεσίας που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν ο Χρήστης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους οποίους κοινοποιούνται τα Προσωπικά του Δεδομένα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω των καναλιών υπηρεσίας που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική.

13. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

τοποθεσία αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τα αρχεία δραστηριότητας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και ενδέχεται να βρίσκονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται στη Βραζιλία, καθώς και σε περιβάλλον που χρησιμοποιεί πόρους ή διακομιστές στο cloud (υπολογιστικό νέφος), το οποίο μπορεί να απαιτεί μεταφορά και/ ή ή επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εκτός Βραζιλίας.

Αυτές οι μεταβιβάσεις αφορούν μόνο εταιρείες που αποδεικνύουν συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρώντας ένα επίπεδο συμμόρφωσης παρόμοιο ή πιο αυστηρό από αυτό που προβλέπεται στη νομοθεσία της Βραζιλίας.

περίοδο αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις δικαιωμάτων. Για να γίνει αυτό, διαθέτουμε Πολιτική διατήρησης πληροφοριών και ασφαλούς απόρριψης.

Διάθεση Προσωπικών Δεδομένων

Στο τέλος της περιόδου συντήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν χρησιμοποιώντας μεθόδους ασφαλούς απόρριψης ή θα χρησιμοποιηθούν σε ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

14. Δικαιώματα χρήστη

Τα Προσωπικά Δεδομένα ανήκουν στον Χρήστη και η ισχύουσα νομοθεσία εγγυάται μια σειρά δικαιωμάτων, τα οποία μπορεί να ασκήσει ο Χρήστης μέσω αιτήματος μέσω του Καναλιού Υπηρεσιών που διατίθεται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής.

Δικαιώματα

 • Επιβεβαίωση και πρόσβαση:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση της ύπαρξης Επεξεργασίας και πρόσβασης στα Προσωπικά του Δεδομένα, μεταξύ άλλων ζητώντας αντίγραφα των αρχείων που έχουμε για αυτόν.
 • Διόρθωση:  Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση των Προσωπικών του Δεδομένων που είναι ελλιπή, ανακριβή ή ξεπερασμένα, πρέπει να αποδείξει την ανακρίβεια.
 • Ανωνυμοποίηση, αποκλεισμός ή διαγραφή:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ανωνυμοποίηση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων.
 • Κοινή χρήση πληροφοριών:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη με τα οποία μοιράζονται Προσωπικά Δεδομένα, περιορίζοντας αυτή την αποκάλυψη σε πληροφορίες που δεν παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή το επιχειρηματικό μας απόρρητο.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης:  κατά περίπτωση, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να αποσύρει τη συγκατάθεση που δόθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε Θεραπείας που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Εάν ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του για θεμελιώδεις σκοπούς για την κανονική λειτουργία του Περιβάλλοντος Μας, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
 • Αντίθεση:  ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, εάν κατανοήσει ότι η Επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Διαγραφή:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους γίνεται με τη συγκατάθεσή του.
 • Φορητότητα:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει, εντός των ορίων του Εφαρμοστέου Νόμου, τη φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων του σε άλλο πάροχο υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συγκατάθεση:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μη παροχής συγκατάθεσης και τις συνέπειες της άρνησης. είναι
 • Αναθεώρηση αυτοματοποιημένων αποφάσεων:  ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που επηρεάζουν τα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που στοχεύουν στον προσδιορισμό του προφίλ του.

Απαιτήσεις των ιδιοκτητών

Για να είναι σε θέση να παρέχει όλες τις διευκρινίσεις και να επιτρέψει την άσκηση των δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει:

 1. Αναγνωρίστε σωστά τον εαυτό σας.
 2. Ενημερώστε το δικαίωμα που θα θέλατε να ασκήσετε.

Μη συμμόρφωση με αιτήματα

Ενδέχεται να μην συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε αίτημα για την άσκηση δικαιωμάτων, εάν η υπηρεσία παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή το επιχειρηματικό μας απόρρητο, καθώς και όταν υπάρχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή αιτιολόγηση για τη διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποτύχουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα εάν χρειαστεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, καθώς και να επιτρέψουμε την υπεράσπισή μας ή τρίτων σε διαφορές οποιασδήποτε φύσης.

Απαντήσεις σε αιτήματα κατόχων

Αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε σε όλα τα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Ασφάλεια Πληροφοριών

Ασφάλεια

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη θα αποθηκεύονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας.

Πρακτικές Ασφάλειας και Διακυβέρνησης

Για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, η FGM Dental Group διαθέτει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που περιέχει κανόνες καλής πρακτικής, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες θεσπίζουν συνθήκες οργάνωσης, εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών δράσεων και μηχανισμών για την εποπτεία και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσβαση, αναλογικότητα και συνάφεια

Εσωτερικά, τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες, με σεβασμό των αρχών της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της συνάφειας, επιπλέον της δέσμευσης για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διατήρηση του απορρήτου του χρήστη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

16. Πρόσθετες πληροφορίες

Η FGM Dental Group μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τον σκοπό ή την ανάγκη. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο παρόν έγγραφο, οι Χρήστες θα ενημερώνονται δεόντως.

Εάν οποιοδήποτε σημείο αυτής της Πολιτικής θεωρηθεί ότι δεν εφαρμόζεται από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ANPD) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης μιας δικαστικής αρχής, οι άλλοι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Αυτή η Πολιτική θα ερμηνευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα και ισχύουσα νομοθεσία της Βραζιλίας, στην πορτογαλική γλώσσα, με τη δικαιοδοσία του Joinville, Santa Catarina να εκλέγεται για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαμάχης που αφορά αυτό το έγγραφο, εκτός από την ειδική εξαίρεση της προσωπικής, εδαφικής ή λειτουργικής ικανότητας από την ισχύουσα νομοθεσία.

17. Πρόσθετες πληροφορίες

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων τους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Επόπτη μας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στις διευθύνσεις που περιγράφονται παρακάτω, ή να χρησιμοποιήσει το κανάλι https://privacy21.cloud/ panel- εταιρεία/6675450656-κεντρική .

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Wentz Vieira Advocacia Empresarial

CNPJ: 37.299.532/0001-81    

 • Διεύθυνση αλληλογραφίας: Av. Edgar Nelson Meister, 474 – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, CEP 89219-501.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: dpo@fgmdentalgroup.com

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε στις: 14/04/2023.

18. Διαδικασία

Δεν εφαρμόζεται.

19. Διάγραμμα ροής διαδικασίας

Δεν εφαρμόζεται.

20. Αρχεία

Δεν εφαρμόζεται.

21. Συνημμένα

Δεν εφαρμόζεται.

POLPPD 0001
Αναθεώρηση: 00
Ημερομηνία: 14/04/2023

plugins premium WordPress