banner-mobile-opus_bulk_fill_APS-en[1]
banner-mobile-opus_bulk_fill_APS-en[1]

Opus Bulk Fill APS

Lysherdende kompositt med lav krympningsstress

  • Praktisk og smidig: fylling av kaviteter på opptil 5 mm, inkludert okklusaloverflaten.

 

Fordeler

Lengre arbeidstid:
Arbeidstid under omgivelseslys lenge nok til å utføre restaureringen med en gang.

God herdedybde:
Mulighet for trinn på opptil 5 mm.

Høy mekanisk styrke:
Omtrent 79 % av massefyllstoffene.

Effektivitet og smidighet:
Enkeltfyllende komposittmateriale.

Større ugjennomsiktighet:
Komposittmaterialet har nok gjennomskinnelighet til å tillate en god herdedybde og blir mer estetisk og ugjennomsiktig etter fotopolymerisering.

Nyanseforutsigbarhet:
Minimal endring i visuell nyanse før og etter fotopolymerisering.

Anbefalinger

Direkte restaureringer i bakre tenner (permanente eller midlertidige) i trinn på opptil 5 mm, inkludert okklusaloverflaten.

Basis for direkte restaureringer.

Reparasjon av små emaljefeil.

Reparasjon av midlertidige materialer i akryl og komposittmateriale.

Kommersiell tilgjengelighet

Refill

1 sprøyte med 4g tilgjengelig i nyanser: A1, A2 og A3.

plugins premium WordPress