banner-desk-Diamond-acI-acII[1]
banner-mobile-Diamond-acI-acII-e1660927877646-300x146[1]
Home » Estetika » Diamond ACI e ACII

Diamond ACI e ACII

Komplet pasti na bazi aluminijevog oksida indiciranih za početak završne obrade i preliminarno poliranje kompozita i drugih restauracijskih materijala.

 

Izvadak

Pogodnosti

Dvije granulacije:
Njihove formule kombiniraju svojstva sredstva Carbowax i abrazivnih sredstava visoke tvrdoće koja imaju srednju granulaciju za pastu ACI (80 mikrona) i finu granulaciju za ACII (30 mikrona).

Tiksotropni učinak:
Ne spada čime se olakšava rukovanje:

Topivo u vodi:
Lako uklanjanje.

Preporuke

Završna obrada i pripremno poliranje kompozita općenito, cakline, metala i amalgama.

Načini prezentacije

Sadržaj pakiranja

• 1 šprica s 4 g paste Diamond ACI
• 1 šprica s 4 g paste Diamond ACII

Drugi proizvodi

plugins premium WordPress