IFU

Diamond ACI e ACII

Komplet pasti na bazi aluminijevog oksida indiciranih za početak završne obrade i preliminarno poliranje kompozita i drugih restauracijskih materijala.

 

Benefícios

Dvije granulacije:
Njihove formule kombiniraju svojstva sredstva Carbowax i abrazivnih sredstava visoke tvrdoće koja imaju srednju granulaciju za pastu ACI (80 mikrona) i finu granulaciju za ACII (30 mikrona).

Tiksotropni učinak:
Ne spada čime se olakšava rukovanje:

Topivo u vodi:
Lako uklanjanje.

Indicações

Završna obrada i pripremno poliranje kompozita općenito, cakline, metala i amalgama.

Formas de apresentação

Sadržaj pakiranja

• 1 šprica s 4 g paste Diamond ACI
• 1 šprica s 4 g paste Diamond ACII

plugins premium WordPress