Integritetspolicy

FGM DENTAL GROUP - INTEGRITETSPOLICY

FGM Dental Groups integritetspolicy skapades för att visa vårt engagemang för att skydda användarnas integritet och personuppgifter, samt för att klargöra hur vi behandlar personuppgifter Denna policy gäller för FGM Dental Groups webbplats med offentlig och vetenskaplig information.

Läs denna policy noggrant. Om du har några frågor, kontakta oss via kanalerna för vår kundservice som du hittar i slutet av detta dokument.

 • ORDLISTA
 • INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
 • HUR VI ANVÄNDER COOKIES
 • DELNING AV PERSONUPPGIFTER
 • LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
 • ANVÄNDARES RÄTTIGHETER
 • SÄKERHETSINFORMATION
 • ÖVRIG INFORMATION

ORDLISTA

 • Cookies: små filer som skickas av FGM Dental Groups webbplatser sparas i användarens enheter, och dessa enheter lagrar preferenser och annan information i syfte att anpassa upplevelsen på webbplatsen efter användarens profil.
 • Personuppgifter: all information som hänvisar till en identifierad eller identifierbar person. Till exempel: namn, adress, personnummer eller motsvarande, e-postadress, telefonnummer, IP-adress osv.
 • Känsliga personuppgifter: är uppgifter som hänvisar till etniskt ursprung, religiös bekännelse, politiska åsikter, tillhörighet till fackförening eller religion, filosofiska eller politiska institutioner, uppgifter om hälsa eller sexliv, genetiska eller biometriska uppgifter, när de är associerade med en enskild person.
 • Ansvarig anställd: person som fungerar som kommunikationsförmedlare mellan FGM Dental Group, användarna och den nationella dataskyddsmyndigheten ("ANPD");
 • Tillämplig lagstiftning: all lagstiftning som hänvisar till integritet och skydd av personuppgifter, särskilt den brasilianska lagen 13.709/2018 (General Personal Data Protection Law - 13.709/18 - "LGPD");
 • Vår miljö: hänvisar till den elektroniska adressen: https://fgmdentalgroup.com/; Innehavare av personuppgifter/Användare:den person som personuppgifterna hänvisar till i interaktion med FGM Dental Group i en situation där personen tillhandahåller sina personuppgifter; samt
 • Behandling: varje situation som inkluderar personuppgifter, såsom vid insamling, produktion, mottagning, klassificering, användning, åtkomst, reproduktion, överföring, distribution, behandling, arkivering, lagring, radering, bedömning eller kontroll av information, kommunikation om ändring eller överföring, offentliggörande eller utdrag.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

FGM Dental Group behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna erbjuda de tjänster som finns tillgängliga i vår miljö, samt för att uppfylla lagkrav. Om användaren väljer att inte tillhandahålla någon del av dessa personuppgifter, kommer vissa funktioner eller tjänster inte att vara tillgängliga.

Uppdaterade och korrekta personuppgifter

Användaren är ensam ansvarig för att de uppgifter som skickas är korrekta och sanningsenliga. Vi är inte skyldiga att behandla personuppgifter om vi tror att behandlingen kan göra oss ansvariga för ett brott mot någon tillämplig lag, eller om användaren använder vår miljö för olagliga eller illvilliga ändamål.

Databas

Databasen som bygger på insamlingen av personuppgifter tillhör oss, och det är vi som ansvarar för den. Användning, åtkomsten och delningen av databasen när det är nödvändigt, kommer att utföras inom gränserna och syftena för de uppdrag som beskrivs i denna policy.

Sociala nätverk

FGM Dental Group har sidor på sociala nätverk som Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp och YouTube för att kommunicera nyheter och interagera med användaren. Dessa sociala nätverk har sina egna integritetspolicyer. Det är därför användarens ansvar att konsultera dessa dokument på respektive webbplats för varje socialt nätverk.

FGM Dental Group ansvarar inte för tredje parts integritetspolicy och inte heller för innehållet på någon webbplats eller tjänst som är relaterad till miljöer som inte tillhör FGM Dental Group.

Länkar till tredje part

Vår miljö kan leda dig till tredje parts webbplatser för att behandla registrering av anställningsansökan eller utföra en banktransaktion. Dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer. Användaren bör därför läsa dessa dokument för varje webbplats.

FGM Dental Group ansvarar inte för tredje parts integritetspolicy och inte heller för innehållet på någon webbplats eller tjänst som är relaterad till miljöer som inte tillhör FGM Dental Group.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Cookies är små digitala textfiler som lagras på dina enheter (dator, smarttelefoner, surfplattor osv.) genom navigering på internet. Cookies innehåller information som är relaterad till dina preferenser, såsom valt språk, plats, återkommande besök och andra variabler, för att göra din upplevelse mer effektiv.

Cookies arbetar för att förbättra din upplevelse både vad gäller prestanda och användbarhet, när innehållet som görs tillgängligt är riktat mot dina behov och förväntningar.

De kan också användas för anonym och aggregerad statistik som gör det möjligt att förstå hur användaren navigerar på webbplatsen, samt för att förbättra dess strukturer och innehåll. Vid anonym statistik är det inte möjligt att identifiera användare personligen genom dessa uppgifter.

När det gäller deras funktioner kan cookies vara:

 • Nödvändiga cookies: möjliggör navigering och användning av applikationer, samt åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Utan dessa cookies fungerar inte webbplatsen korrekt;
 • Analytiska cookies: samlar in anonyma statistikuppgifter i syfte att analysera användningen av webbplatsen och dess prestanda i relaterat till användningen;
 • Funktionscookies: används för att säkerställa tillgängligheten av ytterligare funktioner på webbplatsen eller för att lagra inställningar som definierats av användaren vid navigering på internet, varje gång samma enhet används;
 • Marknadsförande cookies: inriktar reklamutrymmet efter användarens intressen, hjälper till att mäta framgången för applikationer och effektiviteten av partnernas reklaminsatser;
 • Prestandacookies: samlar in information om hur användaren navigerar på webbplatsen.

I förhållande till deras varaktighet kan cookies vara:

 • Sessionscookies: används under navigeringen på webbplatsen av användaren och tas bort permanent när navigationssystemet stängs; samt
 • Beständiga cookies: används under användarens navigering på webbplatsen, men sparas i enheten som har använts efter att navigeringssystemet har stängts. Dessa cookies kan ha en förutbestämd varaktighet, eller snarare efter ett visst antal dagar raderas de automatiskt, eller en obestämd varaktighet som medför en situation där användaren själv måste ta bort cookies från sina enheter.

De flesta system för navigering på internet är konfigurerade att automatiskt acceptera cookies men du kan ändra konfigurationerna för att blockera användningen av cookies. Navigationssystemen som tillhandahåller anonym navigering samlar endast in de cookies som är absolut nödvändiga för funktionen.

Inom det navigationssystem som användaren väljer finns det flera sätt att hantera cookies. Nedan hittar du länken till de viktigaste navigationssystemen och mer information om vart och ett:

 • För mer information om hantering av cookies för Firefox, clique aqui 
 • För mer information om hantering av cookies förChrome, klicka här;
 • För mer information om hantering av cookies för Internet Explorer, klicka här;
 • För mer information om hantering av cookies för Safari, klicka här;
 • För mer information om hantering av cookies för Opera, klicka här;
 • För mer information om hantering av cookies för Microsoft Edge, klicka här.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter och aktivitetsregister kan delas:

 • Internt med andra områden inom företaget;
 • Med tredje part för rekrytering och anställning och för att utfärda en duplikat banktransaktion, t.ex.
 • till juridiska, administrativa eller statliga myndigheter, när det finns ett rättsligt beslut, en begäran, ett krav eller en order om att göra det;
 • Automatiskt, vid samhälleliga förändringar som fusion, förvärv och bolagsbildning av FGM Dental Group.

Såvida inte FGM Dental Group får en juridisk eller rättslig begäran kommer personuppgifter inte att överföras till tredje part eller användas för andra ändamål än de som de har samlats in för och som har informerats om i denna policy.

Om användarna har frågor om hur deras personuppgifter delas kan de kontakta de kundservicekanaler som finns tillgängliga i denna policy.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Lagringsplatser

Os Dados Pessoais coletados e os registros de atividades são armazenados em ambiente seguro e controlado, podendo estar em nossos servidores localizados no Brasil, bem como em ambiente de uso de recursos ou servidores na nuvem (cloud computing), o que poderá exigir transferência e/ou processamento dos seus Dados Pessoais fora do Brasil.

Essas transferências envolvem apenas empresas que demonstram estar em conformidade com as legislações aplicáveis, mantendo um nível de conformidade semelhante ou mais rigoroso que o previsto na legislação brasileira.

Prazo de armazenamento

Nós armazenamos os Dados Pessoais somente pelo tempo que for necessário para cumprir com as finalidades para as quais foram coletados ou para cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias ou para preservação de direitos. Para isso, nós contamos com uma Política de Retenção e Descarte Seguro de Informações.

Descarte dos Dados Pessoais

Ao final do prazo de manutenção, os Dados Pessoais serão excluídos com uso de métodos de descarte seguro ou utilizados de forma anonimizada para fins estatísticos.

DIREITOS DO USUÁRIO

Os Dados Pessoais são do Usuário e a Legislação Aplicável garante uma série de direitos, que poderão ser exercidos pelo Usuário por meio de requisição pelo Canal de Atendimento disponibilizado ao final desta Política.

 • Bekräftelse och åtkomst: Användaren kan begära bekräftelse på existensen av behandlingen och tillgången till användarens personuppgifter, inklusive begäran om kopior av de poster vi har om användaren;
 • Rättelse: användaren kan begära rättelse av personuppgifter som är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella;
 • Anonymisering, blockering eller eliminering: :användaren kan begära anonymisering, blockering eller eliminering av sina personuppgifter;
 • Information om delning: Användaren kan begära information om tredje part som personuppgifter har delats med, vilket medför att informationen om delningen är begränsad för att inte kränka vår immateriella egendom eller känslig affärsinformation;
 • Återkallande av samtycke:i tillämpliga fall kan användaren välja att häva samtycke som givits för ett specifikt syfte. Återkallelsen kommer inte att påverka lagenligheten för någon av de tidigare utförda behandlingarna. Om användaren upphäver sitt samtycke för grundläggande ändamål som krävs för att vår miljö ska fungera, kan dessa funktioner bli otillgängliga;
 • Opponering: Användare kan motsätta sig behandling av personuppgifter om den enligt deras uppfattning är olaglig;
 • Eliminering: Användaren kan begära eliminering av sina personuppgifter förutsatt att de behandlades under samtycke;
 • Portabilitet: Användaren kan inom gränserna för tillämplig lagstiftning begära överflyttning av sina personuppgifter till en annan leverantör av tjänster och produkter;
 • Information om samtycke: : användaren kan begära information om möjligheten att inte ge samtycke och om konsekvenserna av ett sådant nekande; samt
 • Granskning av de automatiska beslut som finns: användaren kan begära översyn av beslut som fattats enbart för automatisk behandling av personuppgifter, som påverkar användarens intressen, inklusive i relation till beslut som är avsedda att bestämma användarens profil.

Förfrågan

För att vi ska kunna erbjuda alla klargöranden och utövandet av användarens rättigheter i förekommande fall måste användaren: (i) identifiera sig korrekt och (ii) informera om den rättighet som önskas utövas.

Dessutom kan vi avstå från att uppfylla en begäran om vi behöver behålla personuppgifter för att göra det möjligt att försvara oss själva eller tredje part i tvister av något slag.

Svar på förfrågningar

Vi förbinder oss att svara på alla förfrågningar inom ett rimligt tidsintervall och alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning.

SÄKERHETSINFORMATION

Säkerhet

Alla användaruppgifter lagras i enlighet med rigida säkerhets- och sekretesstandarder.

Säkerhet och förvaltningspraxis

Para resguarda a privacidade e proteger os Dados Pessoais do Usuário, a FGM Dental Group conta com um programa de governança que contém regras de boas práticas, políticas e procedimentos internos, os quais estabelecem condições de organização, treinamentos, ações educativas e mecanismos de supervisão e mitigação de riscos relacionados ao Tratamento de Dados Pessoais.

Acesso, proporcionalidade e relevância

För att skydda användarens integritet och personliga data, förlitar sig FGM Dental Group på ett styrningsprogram som innehåller regler för bästa praxis, policyer och interna procedurer som fastställer villkor för organisation, utbildning, utbildningsåtgärder, övervakning och riskreducerande åtgärder relaterade till behandlingen av personuppgifter.

Tillgång, proportionalitet och relevans

Internt nås personuppgifter endast av yrkesverksamma som är behöriga, som respekterar principerna om proportionalitet, behov och relevans, förutom åtagandet om sekretess och användarintegritet enligt villkoren i denna policy.

ÖVRIG INFORMATION

FGM Dental Group kan ändra innehållet i denna policy när som helst, beroende på dess syfte eller behov.
Om det finns väsentliga ändringar i detta dokument kommer användarna att meddelas på lämpligt sätt.

Om någon aspekt av denna policy anses otillämplig av den nationella dataskyddsmyndigheten eller av någon annan myndighet, inklusive juridisk myndighet, kommer de övriga villkoren att förbli i full kraft och verkan.

Denna policy kommer att tolkas i enlighet med den brasilianska lagstiftningen på det portugisiska språket. Om istället ett rättskipningsområde som är användarens hem väljs för att lösa en tvist som involverar detta dokument, förutom ett specifikt undantag som avser personlig, territoriell eller funktionell behörighet ska det vara fastställt av den gällande lagstiftningen.

Caso o Usuário não possua domicílio no Brasil, este se submete à legislação brasileira, concordando, portanto, que, em havendo litígio a ser solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro Joinville (SC).

KUNDSERVICEKANALER

Vid eventuella frågor angående bestämmelserna i denna policy, inklusive utövandet av användarens rättigheter, kan användaren kontakta vår ansvariga medarbetare på adressen eller e-postadressen nedan eller på: https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32  

 • Postadress: Av. Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-501, Brasilien
 • E-post: dpo@fgm.ind.br