Användarvillkor

Användarvillkor

Den mest uppdaterade informationen om alla aspekter av FGM Dental Group finns samlad på den här webbplatsen. För att få ytterligare information, kontakta oss via e-postmeddelanden som finns tillgängliga i navigeringsmiljön. Bilderna som används har tillhandahållits av FGM Dental Group och är endast för illustrativt syfte. De texter som finns tillgängliga här syftar till att ge förståelse för de tjänster och produkter som tillhandahålls av FGM Dental Group. Resultaten från användningen av FGM Dental Group-produkter varierar beroende på hur de används. Beslutet om användningen av produkter från FGM Dental Group är konsumentens ansvar. FGM Dental Group kommer inte att hållas ansvarigt för missbruk av informationen på företagsgruppens webbplats. FGM Dental Group förbehåller sig rätten att göra ändringar av alla aspekter av webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande.