Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Na tej stronie zebrano najbardziej aktualne informacje dotyczące wszystkich aspektów działalności FGM Dental Group. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adresy udostępnione w tym środowisku nawigacyjnym. Użyte obrazy i zdjęcia zostały dostarczone przez FGM Dental Group i mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Udostępnione tutaj teksty mają na celu ułatwienie zrozumienia usług i produktów oferowanych przez FGM Dental Group. Wyniki uzyskane przy użyciu produktów FGM Dental Group różnią się w zależności od ich zastosowania. Decyzja o zastosowaniu produktów FGM Dental Group należy do konsumenta. FGM Dental Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji na swojej stronie internetowej. FGM Dental Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym aspekcie witryny internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.