Tietosuojaseloste

FGM DENTAL GROUPIN TIETOSUOJASELOSTE

FGM Dental Groupin tietosuojaseloste on luotu osoittamaan sitoutumistamme käyttäjien yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseen sekä selventämään, miten käsittelemme henkilötietojasi. Selostetta sovelletaan FGM Dental Groupin verkkosivustolla.

Pyydämme, että luet tämän selosteen huolellisesti, ja jos sinulle tulee kysyttävää siitä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot löydät tämän dokumentin lopusta.

 • SANASTO
 • HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY
 • KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ
 • HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN
 • HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
 • KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
 • TIETOTURVA
 • LISÄTIEDOT
 • ASIAKASPALVELU

SANASTO

 • Evästeet: FGM Dental Groupin verkkosivustojen lähettämiä pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteisiin ja joihin tallennetaan käyttäjän mieltymyksiä ja muita tietoja, joiden tarkoituksena on räätälöidä verkkosivuston käyttökokemus henkilökohtaisesti käyttäjää varten.
 • Henkilötiedot: mitä tahansa sellaista tietoa, josta yksilö on tunnistettavissa. Esimerkiksi: nimi, osoite, veronumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite, jne.
 • Arkaluontoiset henkilötiedot: koskettaa tietoja, jotka liittyvät rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, liittoihin, filosofisiin tai poliittisiin instituutioihin, terveydentilaa tai sukupuolielämää koskeviin tietoihin, geneettisiin tai biometrisiin tietoihin.
 • Vastaava työntekijä: henkilö, joka toimii viestinnän välittäjänä FGM Dental Groupin, käyttäjien ja kansallisen tietosuojaviranomaisen ("ANPD") välillä;
 • Sovellettava lainsäädäntö: kaikki sellainen lainsäädäntö, jossa viitataan yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaamiseen, erityisesti Brasilian liittotasavallan laki 13.709/2018 (General Personal Data Protection Law - 13.709/18 - "LGPD");
 • Ympäristömme: viittaa digitaaliseen asiointipalveluun: https://fgmdentalgroup.com/;
 • Henkilötietojen haltija/käyttäjä: henkilö, johon henkilötiedot viittaavat, kun hän on vuorovaikutuksessa FGM Dental Groupin kanssa tilanteessa, jossa hän luovuttaa henkilötietojaan yrityksen käyttöön; ja
 • Käsittely: koskee kaikkia henkilötiedoilla suoritettavia toimenpiteitä, kuten tietojen keräämistä, tuottamista, vastaanottamista, luokittelua, käyttöä, saatavuutta, jäljentämistä, siirtämistä, jakamista, käsittelyä, arkistointia, tallentamista, poistamista, arviointia tai valvontaa, tiedonsiirtoa, muuttamista, julkaisemista tai poistamista.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Henkilötietojen päivitys ja todenmukaisuus

Käyttäjä on itse vastuussa siitä, että hän antaa ajankohtaisia ja totuudenmukaisia tietoja. Emme ole velvollisia käsittelemään henkilötietoja, jos uskomme, että käsittely voi saattaa meidät vastuuseen sovellettavan lain rikkomisesta tai jos käyttäjä käyttää ympäristöämme laittomiin tai lainvastaisiin tarkoituksiin.

Tietokanta

Tietokanta on tarkoitettu keräämään henkilötietoja ja me olemme vastuussa sen toiminnasta. Tietoja käsitellään, käytetään ja jaetaan tarvittaessa tässä selosteessa kuvattujen toimintojen puitteissa ja niihin liittyviin käyttötarkoituksiin.

Sosiaaliset verkostot

FGM Dental Groupilla on sivuja sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa, jotta voimme välittää uutisia helposti ja olla vuorovaikutuksessa käyttäjiemme kanssa. Sosiaalisilla verkostoilla on käytössään omat tietosuojaselosteensa. On käyttäjän vastuulla tutustua kunkin sosiaalisen verkoston omiin tietosuojakäytäntöihin.

FGM Dental Group ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista tai minkään sellaisen verkkosivuston tai palvelun sisällöstä, joka liittyy ympäristöihin, jotka eivät ole FGM Dental Groupin.

Kolmannen osapuolen linkit

Ympäristömme saattaa ohjata sinut kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotta voit rekisteröityä uramahdollisuuksiin vuoksi tai toimittaa meille pankkitositteen kaksoiskappaleen. Kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä. Siksi on käyttäjän vastuulla tutustua kyseisten sivustojen laillisiin asiakirjoihin.

FGM Dental Group ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista tai minkään sellaisen verkkosivuston tai palvelun sisällöstä, joka liittyy ympäristöihin, jotka eivät ole FGM Dental Groupin.

KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteeseesi (kuten tietokoneeseen, älypuhelimeen, tablettiin, jne.) internet-navigaattorin avulla ja ne sisältävät mieltymyksiisi liittyviä tietoja, kuten valitsemasi kieli, sijaintisi, istuntojesi toistuvuus sekä muita muuttujia, joiden avulla käyttökokemustasi voidaan personalisoida.

Evästeet parantavat sivuston käyttökokemustasi sekä suorituskyvyn että käytettävyyden osalta, kun käytettävissä oleva sisältö on personoitu tarpeittesi ja mieltymystesi mukaisesti.

Evästeitä voidaan käyttää myös anonyymeihin ja yhteenlaskettuihin tilastoihin, joiden avulla voidaan ymmärtää, miten käyttäjä liikkuu verkkosivustolla, sekä parantaa sen käytettävyyttä ja sisältöä. Anonyymit tilastot eivät mahdollista käyttäjän henkilökohtaista tunnistamista tilastoihin tallennettujen tietojen perusteella.

Evästeiden toimintoja voivat olla:

 • Välttämättömät evästeet: mahdollistavat sovellusten navigoinnin ja käytön sekä pääsyn verkkosivuston suojatuille alueille. Ilman kyseisiä evästeitä, verkkosivsto ei toimi kunnolla;
 • Analyyttiset evästeet: keräävät anonyymejä tilastotietoja verkkosivuston käytön ja sen suorituskyvyn analysoimiseksi;
 • Toiminnalliset evästeet: käytetään varmistamaan verkkosivuston lisätoimintojen saatavuus tai tallentamaan käyttäjän määrittelemät mieltymykset hänen selatessa internetiä silloin, kun hän käyttää samaa laitetta;
 • Mainonnan evästeet: nämä evästeet ohjaavat mainoksia käyttäjän mieltymysten mukaisesti, ja auttaa mittaamaan sovellusten onnistumista ja yhteistyökumppaneiden mainostoimien tehokkuutta; ja
 • Suorituskyvyn evästeet: keräävät tietoa siitä, kuinka käyttäjä selaa verkkosivustoa.

Evästeet voivat olla kestoltaan:

 • Istuntoevästeet: joita käyttäjä käyttää verkkosivustolla navigoinnin aikana ja jotka poistetaan pysyvästi, kun navigointijärjestelmä suljetaan; ja
 • Pysyvät evästeet: joita käytetään käyttäjän navigoidessa verkkosivustolla, mutta jotka pysyvät tallennettuina käyttäjän laitteeseen navigointijärjestelmän sulkemisen jälkeen. Kyseisillä evästeillä voi olla ennalta määritetty kesto, eli ne voidaan poistaa automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, tai niiden kesto voi myös olla määrittelemätön, jolloin käyttäjän tulee itse poistaa evästeet laitteistaan.

Useimmat internet-navigointijärjestelmät on määritetty hyväksymään evästeet automaattisesti, mutta voit muuttaa asetuksia evästeiden käytön rajoittamiseksi. Anonyymiä navigointia tarjoavat navigointijärjestelmät keräävät vain toiminnallisuuden kannalta välttämättömimmät evästeet.

Käyttäjän valitsemassa navigointijärjestelmässä on useita tapoja hallita evästeitä. Löydät alta linkin tärkeimpiin navigointijärjestelmiin, jos haluat lukea niistä enemmän:

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

Henkilötietoja ja toimintatietoja voidaan jakaa:

 • Sisäisesti muiden yrityksen sisäisten osastojen kanssa;
 • Kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi rekrytointia ja palkkaamista varten sekä pankkitositteen kaksoiskappaleen lähettämistä varten;
 • Oikeudellisten, hallinnollisten tai valtiollisten viranomaisten kanssa, jos tätä varten on olemassa oikeudellinen päätös, pyyntö, vaatimus tai määräys;
 • Erilaisten muutosten, kuten fuusioiden, yritysostojen ja FGM Dental Groupin yhtiöittämisen yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä muissa käyttötarkoituksissa kuin niissä, joita varten ne on alunperin kerätty ja joista kerrotaan tässä selosteessa, ellei FGM Dental Group saa oikeudellista vaatimusta luovuttaa tietoja.

Mikäli käyttäjällä on kysyttävää siitä, kuinka hänen henkilötietojaan jaetaan, hän voi olla yhteydessä asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat saatavilla tässä selosteessa.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tallennuspaikat

Kerätyt henkilötiedot ja toimintatiedot tallennetaan turvalliseen ja valvottuun ympäristöön, mahdollisesti palvelimillamme Brasiliassa sekä resurssien mukaan käyttöympäristöön tai pilvipalvelimille (pilvipalvelut), mikä saattaa edellyttää henkilötietojesi siirtämistä tai käsittelyä ulkomaille.

Tietoja siirtäessä prosessissa on mukana ainoastaan yrityksiä, jotka ovat osoittaneet noudattavansa sovellettavaa lainsäädäntöä ja joiden vaatimustenmukaisuuden taso on Brasilian lainsäädännössä edellytettyä tasoa vastaava tai sitä korkeampi.

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, joka on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty, tai mahdollisten oikeudellisten ja lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeuksien säilyttämiseksi. Tätä varten noudatamme tietojen turvallista säilyttämistä ja poistamista koskevaa politiikkaa.

Henkilötietojen poistaminen

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan turvallisten hävittämismenetelmien mukaisesti tai niitä käytetään anonyymeinä tilastointitarkoituksiin.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Henkilötiedot kuuluvat aina käyttäjälle, ja sovellettava lainsäädäntö takaa käyttäjälle oikeuksia, joita hän voi toteuttaa olemalla yhteydessä tämän selosteen lopussa mainittuun asiakaspalveluun.

 • Vahvistus ja käyttöoikeudet: Käyttäjä voi pyytää vahvistusta käsittelyn olemassaolosta ja pääsyä omiin henkilötietoihinsa, mukaan lukien kopioita häntä koskevista tiedoista;
 • Oikaisu: käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet henkilötietonsa;
 • Anonymisointi, estäminen tai poistaminen:käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa anonymisointia, estämistä tai poistamista;
 • Ilmoitus tietojen jakamisesta: Käyttäjällä on oikeus pyytää tietoja kolmansista osapuolista, joiden kanssa hänen henkilötietonsa on jaettu, mutta tietojen luovuttaminen on rajoitettu tietoihin, jotka eivät loukkaa teollis- ja tekijänoikeuksiamme tai liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja;
 • Suostumuksen peruuttaminen: halutessaan käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen tiettyjä tarkoituksia varten. Peruuttaminen ei vaikuta aiemmin suoritettujen käsittelyiden laillisuuteen. Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa perustavanlaatuisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä ympäristömme toiminnan kannalta, kyseiset toiminnot saattavat olla tavoittamattomissa;
 • Vastustus: Käyttäjällä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos se on hänen mielestään suoritettu laittomasti;
 • Poistaminen: Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista edellyttäen, että niitä on käsitelty aiemmin hänen suostumuksellaan;
 • Siirrettävyys: Käyttäjä voi sovellettavan lainsäädännön rajoissa olla oikeutettu henkilötietojensa siirtämiseen toiselle palvelujen ja tuotteiden tarjoajalle;
 • Suostumusta koskevat tiedot: käyttäjällä on oikeus pyytää tietoja mahdollisuudesta olla antamatta suostumustaan ja kieltäytymisensä seurauksista; ja
 • Automaattisten päätösten uudelleentarkastelu: käyttäjällä on oikeus pyytää sellaisten päätösten uudelleentarkastelua, jotka on tehty yksinomaan hänen etuihinsa vaikuttavien henkilötietojen automaattisen käsittelyn perusteella, mukaan lukien ne päätökset, joiden tarkoituksena on määrittää hänen profiilinsa.

Pyynnöt

Jotta voisimme tarjota kaikki selvitykset ja käyttää oikeuksiamme tapauskohtaisesti, käyttäjän on: (I) tunnistauduttava asianmukaisesti ja (II) ilmoitettava, mitä oikeuksistaan hän haluaa käyttää.

Voimme aina kieltäytyä täyttämästä käyttäjän pyyntöä, jos meidän on säilytettävä henkilötiedot voidaksemme puolustaa itseämme tai kolmansia osapuolia riitatilanteissa.

Pyyntöihin vastaaminen

Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkiin käyttäjien pyyntöihin kohtuullisessa ajassa ja aina sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

TIETOTURVA

Turvallisuus

Kaikki käyttäjien henkilötiedot tallennetaan tarkkojen turvallisuus- ja luottamuksellisuusvaatimusten edellytyksiä noudattaen.

Turvallisuus- ja hallintokäytännöt

Käyttäjien yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi FGM Dental Group luottaa hallinto-ohjelmaan, joka sisältää parhaita käytäntöjä koskevia säädöksiä, toimintatapoja sekä sisäisiä menettelytapoja, joilla luodaan vaaditut edellytykset henkilötietojen käsittelyyn liittyvälle organisoinnille, koulutukselle, koulutustoimille, valvonnalle ja riskienhallintatoimille.

Saatavuus, suhteellisuus ja merkityksellisyys

Yrityksen sisäisesti henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain valtuutetut työntekijät, jotka noudattavat suhteellisuus-, tarpeellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteita sekä ovat sitoutuneet säilyttämään luottamuksellisuuden ja käyttäjien yksityisyyden tämän selosteen ehtojen mukaisesti.

LISÄTIEDOT

FGM Dental Group voi muuttaa tämän selosteen sisältöä koska tahansa sen tarkoituksen tai tarpeen mukaan. Mikäli tähän asiakirjaan tehdään merkittäviä muutostoimenpiteitä, käyttäjille ilmoitetaan asiasta asianmukaisesti.

Jos kansallinen tietosuojaviranomainen tai muu viranomainen, mukaan lukien oikeusviranomainen, katsoo, että jotakin tämän selosteen osaa ei voida soveltaa, muut ehdot pysyvät siitä huolimatta voimassa.

Tätä selostetta tulkitaan Brasilian liittotasavallan portugalinkielisen lainsäädännön mukaisesti, ja se on myös käyttäjän kotipaikan tuomiovalta, joka on valittu ratkaisemaan kaikki tähän asiakirjaan liittyvät kiistat tai epäselvyydet, lukuun ottamatta henkilökohtaista, alueellista tai toiminnallista toimivaltaa koskevia poikkeuksia, jotka on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä.

ASIAKASPALVELU

Käyttäjä voi olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme lähettämällä kirjeen alla olevaan osoitteeseen tai lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen, mikäli käyttäjällä on kysyttävää tähän selosteeseen sisältyvistä määräyksistä, mukaan lukien oikeuksiensa käyttäminen:https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32

 • Sähköpostiosoite: Osoite Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC. 89219-501
 • Sähköposti: dpo@fgm.ind.br