Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FGM DENTAL GROUP

Η Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου FGM Dental Group δημιουργήθηκε για να δείξει τη δέσμευσή μας για προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς και για να εξηγήσει πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή στον επίσημο ιστότοπο του Ομίλου FGM Dental Group.

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική αυτή και στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις επικοινωνήστε μέσω των διαύλων της εξυπηρέτησης πελατών που θα βρείτε στο τέλος αυτού του εγγράφου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Cookies: Μικρά αρχεία που αποστέλλονται από τους ιστότοπους του Ομίλου FGM Dental Group, αποθηκεύονται στις συσκευές του χρήστη και αποθηκεύουν τις προτιμήσεις και μερικές άλλες πληροφορίες με σκοπό την εξατομίκευση της εμπειρίας στον ιστότοπο, σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη.
Προσωπικά δεδομένα: οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με κάποιο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Για παράδειγμα: όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ ή άλλο ισοδύναμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση IP, κτλ.
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: δεδομένα που αναφέρονται σε φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε συλλόγους ή θρησκείες, φιλοσοφικές ή πολιτικές ενώσεις, δεδομένα για την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, όταν αυτά σχετίζονται με κάποιο πρόσωπο.
Αρμόδιος υπάλληλος: πρόσωπο που εργάζεται ως ενδιάμεσος επικοινωνίας ανάμεσα στον Όμιλο FGM Dental Group, τους χρήστες και την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (“ANPD”);
Εφαρμοστέο δίκαιο: οποιαδήποτε νομοθεσία αφορά στο απόρρητο και στην προστασία προσωπικών δεδομένων, ειδικότερα ο Νόμος της Βραζιλίας αρ. 13.709/2018 (Γενικός Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 13.709/18 – “LGPD”);
Το περιβάλλον μας: αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://fgmdentalgroup.com/;
Κάτοχος των Προσωπικών Δεδομένων/Χρήστης: το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα, όταν αυτό αλληλεπιδρά με τον Όμιλο FGM Dental Group σε μια κατάσταση όπου παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα. Και
Επεξεργασία: οποιαδήποτε πράξη γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, παραγωγή, παραλαβή, ταξινόμηση, χρήση, πρόσβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διαγραφή, εκτίμηση ή έλεγχος πληροφοριών, τροποποίηση, μετάδοση με επικοινωνία, δημοσίευση ή εξαγωγή.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Όμιλος FGM Dental Group χρειάζεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να προσφέρει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον μας, καθώς και για να εκπληρώνει απαιτήσεις του νόμου. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέγει να μην δώσει ένα μέρος από αυτά τα προσωπικά δεδομένα, κάποιες λειτουργίες ή υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης με τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας, ή όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μας.

Politica De Privacidade

Ενημέρωση και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλονται. Δεν έχουμε υποχρέωση να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα αν πιστεύουμε ότι η επεξεργασία μπορεί να μας καταστήσει υπεύθυνους για την παραβίαση κάποιου νόμου που ισχύει, ή αν ο χρήστης χρησιμοποιεί το περιβάλλον μας για κάποιους παράνομους ή εγκληματικούς σκοπούς.

Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, ανήκει σε μας και υπόκειται στη δική μας ευθύνη. Η χρήση της, η πρόσβαση και η κοινοποίηση, όταν απαιτείται, θα γίνεται μέσα στα όρια και για τους σκοπούς και τις εργασίες που περιγράφονται στην πολιτική αυτήν.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο Όμιλος FGM Dental Group έχει σελίδες που φιλοξενούνται από Κοινωνικά Δίκτυα όπως τα Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp και YouTube με σκοπό την επικοινωνία ειδήσεων και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Επομένως είναι ευθύνη του χρήστη να ανατρέξει στα έγγραφα αυτά στον ιστότοπο του κάθε κοινωνικού δικτύου.

Ο Όμιλος FGM Dental Group δεν είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές απορρήτου τρίτων, ούτε για το περιεχόμενο κανενός ιστότοπου ή υπηρεσίας που σχετίζεται με περιβάλλοντα που δεν είναι αυτό του Ομίλου FGM Dental Group.

Σύνδεσμοι τρίτων

Το περιβάλλον μας ενδέχεται να σας κατευθύνει σε ιστοτόπους τρίτων για να επεξεργασθεί μια εγγραφή για ευκαιρία απασχόλησης ή για την έκδοση διπλότυπου αποκόμματος τραπέζης. Αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Επομένως ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στα έγγραφα αυτά σε κάθε ιστότοπο.

Ο Όμιλος FGM Dental Group δεν είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές απορρήτου τρίτων, ούτε για το περιεχόμενο κανενός ιστότοπου ή υπηρεσίας που σχετίζεται με περιβάλλοντα που δεν είναι αυτό του Ομίλου FGM Dental Group.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στις συσκευές σας (υπολογιστής, έξυπνα τηλέφωνα, tablets, κτλ.) από το πρόγραμμα περιήγησης σας και περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε, επαναλήψεις των επισκέψεων και άλλα, για να κάνουν την εμπειρία σας πιο αποδοτική.

Τα Cookies λειτουργούν για να βελτιώσουν την εμπειρία σας όσον αφορά στην απόδοση, καθώς και στη χρηστικότητα, αφού τα περιεχόμενα που προσφέρονται απευθύνονται στις ανάγκες σας και στις προσδοκίες σας.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ανώνυμα και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο, καθώς και για τη βελτίωση των δομών και του περιεχομένου του. Επειδή είναι ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, δεν είναι δυνατή η προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών μέσω αυτών των δεδομένων.

Ανάλογα με τη λειτουργία τους, τα Cookies μπορεί να είναι:

Απαραίτητα cookies: επιτρέπουν την πλοήγηση και τη χρήση εφαρμογών, καθώς και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά.
Cookies αναλύσεων: συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα με σκοπό την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και της αντίστοιχης απόδοσής του.
Λειτουργικά cookies: χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πρόσθετων λειτουργιών του ιστότοπου ή για την αποθήκευση προτιμήσεων που ορίζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή.
Διαφημιστικά cookies: κατευθύνουν το διαφημιστικό κομμάτι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη, βοηθώντας στη μέτρηση της επιτυχίας των εφαρμογών και της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών προσπαθειών των συνεργατών. Και
Cookies απόδοσης: Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης του χρήστη στον ιστότοπο.
Ανάλογα με τη διάρκεια τους, τα cookies μπορεί να είναι:

Cookies περιόδου λειτουργίας: χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο από τον χρήστη στον ιστότοπο και διαγράφονται οριστικά όταν κλείσει το σύστημα πλοήγησης. Και
Μόνιμα cookies: χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, αλλά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του μετά το κλείσιμο του συστήματος πλοήγησης. Αυτά τα cookies μπορεί να έχουν προκαθορισμένη διάρκεια, δηλαδή μετά από συγκεκριμένο αριθμό ημερών διαγράφονται αυτόματα ή απροσδιόριστη διάρκεια, όπου τα cookies διαγράφονται από τις συσκευές μόνο από τον χρήστη.
Τα περισσότερα από τα συστήματα πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν ρυθμιστεί ώστε να δέχονται αυτόματα cookies, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση για να αποκλείσετε τη χρήση των cookies. Τα συστήματα πλοήγησης που παρέχουν ανώνυμη πλοήγηση συλλέγουν μόνο τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργικότητα.

Μέσα στο κάθε σύστημα πλοήγησης που επιλέγει ο χρήστης υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των cookies. Δείτε παρακάτω τον σύνδεσμο για τα κυριότερα συστήματα πλοήγησης με περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Firefox, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Chrome, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Internet Explorer, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Safari, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Opera, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχείριση των cookies για το Microsoft Edge, πατήστε εδώ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα και οι καταγραφές δραστηριότητας μπορεί να κοινοποιηθούν:

εσωτερικά, σε άλλα τμήματα της εταιρείας.
σε τρίτους για παράδειγμα για την πρόσληψη στην εταιρεία ή για την έκδοση αντιγράφου τραπεζικής συναλλαγής.
Σε δικαστικές, διοικητικές ή κρατικές αρχές, όταν υπάρχει νομική υποχρέωση, αίτηση, απαίτηση ή διαταγή για αυτό.
Αυτόματα, σε περίπτωση αλλαγών στην εταιρεία, όπως συγχώνευση, εξαγορά ή ενσωμάτωση του Ομίλου FGM Dental Group.
Εκτός αν ο Όμιλος FGM Dental Group λάβει νομική ή δικαστική αίτηση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταδοθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει κάποιο ερώτημα σχετικά με την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέσεις αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και οι καταγραφές δραστηριότητας αποθηκεύονται σε περιβάλλον ασφαλές και ελεγχόμενο, πιθανόν στους διακομιστές μας στην Βραζιλία, καθώς και σε περιβάλλον για χρήση πόρων ή διακομιστές cloud (υπολογιστική cloud), οπότε ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να πρέπει να μεταφερθούν στο εξωτερικό.

Αυτές οι μεταφορές εμπλέκουν αποκλειστικά εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, τηρώντας ένα επίπεδο συμμόρφωσης όμοιο ή καλύτερο από αυτό που απαιτείται από την Βραζιλιανή νομοθεσία.

Διάρκεια της αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή για την εκπλήρωση τυχόν νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων ή για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων. Για τον σκοπό αυτόν, βασιζόμαστε σε μια Πολιτική για την Ασφαλή Διατήρηση και Διάθεση Πληροφοριών.

Διάθεση Προσωπικών Δεδομένων

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους διάθεσης, ή χρησιμοποιούνται ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Τα προσωπικά δεδομένα ανήκουν στον χρήστη και η ισχύουσα νομοθεσία εγγυάται μια σειρά δικαιωμάτων τα οποία μπορεί να ασκήσει ο χρήστης με αίτηση του στην εξυπηρέτηση πελατών, με τους τρόπους που αναφέρονται στο τέλος αυτής της πολιτικής.

Επιβεβαίωση και πρόσβαση: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την επιβεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη της επεξεργασίας και πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, περιλαμβανομένων των αιτήσεων για αντίγραφα των αρχείων που τηρούμε για αυτόν.
Διόρθωση: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων που είναι ελλειπή, ανακριβή ή πεπαλαιωμένα.
Ανωνυμοποίηση, αποκλεισμός ή διαγραφή: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την ανωνυμοποίηση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.
Πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες δεν παραβιάζουν την πνευματική μας ιδιοκτησία ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες.
Ανάκληση συγκατάθεσης: όπου εφαρμόζεται, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την άρση της συγκατάθεσης που δόθηκε για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έχει γίνει προηγουμένως. Εάν ο χρήστης άρει τη συγκατάθεσή του για θεμελιώδεις σκοπούς που απαιτούνται για τη λειτουργία του περιβάλλοντός μας, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες.
Εναντίωση: Ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εάν θεωρεί ότι αυτή είναι παράνομη.
Διαγραφή: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία με συγκατάθεση.
Φορητότητα: Ο χρήστης μπορεί, στα πλαίσια των περιορισμών από την ισχύουσα νομοθεσία, να ζητήσει τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων προς άλλον πάροχο υπηρεσιών και προϊόντων.
Πληροφορίες σχετικά με τη συγκατάθεση: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να μην δώσει τη συγκατάθεση του και σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της άρνησης. Και
Επανεξέταση των αυτόματων αποφάσεων: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση των αποφάσεων που ελήφθησαν αποκλειστικά με βάση την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που επηρεάζουν τα ενδιαφέροντά του, μεταξύ άλλων σε σχέση με αποφάσεις που προορίζονται να καθορίσουν το προφίλ του.
Αιτήματα

Για να μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις διευκρινίσεις και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ανάλογα με την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει: (i) να ταυτοποιηθεί σωστά και (ii) να ενημερώσει για το δικαίωμα που θέλει να ασκήσει.

Μη εκπλήρωση αιτημάτων

Επιπλέον, ενδέχεται να μην εκπληρώσουμε ένα αίτημα σε περίπτωση που χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπεράσπιση της εταιρείας μας ή τρίτων σε διαφορές οποιασδήποτε φύσης.

Απόκριση σε αιτήματα

Δεσμευόμαστε να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ασφάλεια

Όλα τα προσωπικά δεδομένα χρηστών αποθηκεύονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Πρακτικές Ασφάλειας και Διακυβέρνησης

Για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, ο Όμιλος FGM Dental Group χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που περιλαμβάνει κανόνες βέλτιστων πρακτικών, πολιτικές και εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζουν προϋποθέσεις οργάνωσης, εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών δράσεων, εποπτείας και δράσεων μείωσης του κινδύνου που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσβαση, αναλογικότητα και συνάφεια

Εσωτερικά, στα προσωπικά δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι, με σεβασμό των αρχών της αναλογικότητας, των αναγκών και της συνάφειας, πέρα από τη δέσμευση εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου των χρηστών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Όμιλος FGM Dental Group μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους σκοπούς του και τις ανάγκες.
Σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων στο παρόν κείμενο, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν καταλλήλως.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πτυχή αυτής της πολιτικής θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, οι άλλοι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτή η πολιτική θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βραζιλίας, στην πορτογαλική γλώσσα, που έχει δικαιοδοσία στην έδρα του χρήστη και έχει επιλεχθεί για την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης αφορά αυτό το έγγραφο, εκτός από τυχόν ειδική εξαίρεση προσωπικής, εδαφικής ή λειτουργικής αρμοδιότητας που καθορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν ο Χρήστης δεν έχει την κατοικία του στη Βραζιλία, υπόκειται στη νομοθεσία της Βραζιλίας, και συμφωνεί, επομένως, ότι, σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί στο Joinville (SC).

ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων του, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο υπάλληλο μας στην ταχυδρομική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση παρακάτω ή στο: https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32

Ταχυδρομική διεύθυνση: Av. Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-501
E-mail: dpo@fgmdentalgroup.com