Privatlivspolitik

FGM DENTAL GROUPS PRIVATLIVSPOLITIK

FGM DENTAL GROUPS privatlivspolitik blev udarbejdet for at vise vores engagement i at beskytte brugernes privatliv og personlige data samt for at præcisere, hvordan vi behandler dine personlige data. Denne politik gælder for den institutionelle hjemmeside for FGM Dental Group.

Læs denne politik omhyggeligt, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os ved hjælp af de kundeservicekanaler, du finder i slutningen af dette dokument.

ORDFORKLARING
INDSAMLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
SÅDAN BRUGER VI COOKIES
DELING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
BRUGERNES RETTIGHEDER
INFORMATIONSSIKKERHED
YDERLIGERE OPLYSNINGER
KUNDESERVICEKANALER

ORDFORKLARING

Cookies: Små filer sendt af FGM Dental Groups hjemmesider, gemt på brugerens enheder, og som gemmer præferencer og andre få oplysninger med det formål at tilpasse oplevelsen på hjemmesiden i henhold til brugerens profil.
Personlige data: Oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar person. For eksempel: Navn, adresse, landets individuelle skatteyder registreringsnummer eller tilsvarende, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse osv.
Følsomme personlige oplysninger: Er data, der henviser til racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøs bekendelse, politiske holdninger, tilknytning til fagforeninger eller religioner, filosofiske eller politiske institutioner, data om sundhed eller sexliv, genetiske eller biometriske data, når de er relateret til en person.
Den ansvarlige medarbejder: En person, der arbejder som kommunikativ mellemmand mellem FGM Dental Group, brugerne og den nationale databeskyttelsesmyndighed ("ANPD")
Gældende lovgivning: Enhver lovgivning, der henviser til privatlivets fred og beskyttelse af personlige oplysninger, særligt den brasilianske lov 13.709/2018 (Generel lov om beskyttelse af personlige oplysninger - 13.709/18 - "LGPD").
Vores miljø: Henviser til den digitale adresse: https://fgmdentalgroup.com/.
Indehaver af personlige oplysninger/bruger: Den person, som personoplysningerne henviser til, når de interagerer med FGM Dental Group i en situation, hvor de leverer deres personoplysninger. Og
Behandling: Alle handlinger udført med de personlige data, såsom dem der omfatter indsamling, produktion, modtagelse, klassificering, brug, adgang, reproduktion, transmission, distribution, behandling, arkivering, opbevaring, sletning, vurdering eller kontrol af oplysninger, ændring af kommunikationsoverførsel, offentliggørelse eller ekstraktion.

INDSAMLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

FGM Dental Group har brug for at indsamle og behandle personoplysninger for at kunne tilbyde de tjenester, der er tilgængelige i vores miljø, samt for at opfylde juridiske krav. Hvis brugeren vælger ikke at angive en del af disse personlige oplysninger, vil nogle få funktioner eller tjenester ikke være tilgængelige.

Vi indsamler muligvis personlige oplysninger, som brugeren angiver ved at udfylde formularer, eller når brugeren interagerer med vores miljø:

Politica De Privacidade

Ajourføring og verificering af personlige oplysninger

Brugeren er alene ansvarlig for nøjagtigheden og rigtigheden af de data, der sendes til dig. Vi er ikke forpligtet til at behandle personoplysninger, hvis vi mener, at behandlingen kan holde os ansvarlige for en overtrædelse af gældende lovgivning, eller hvis brugeren bruger vores miljø til ulovlige eller forbudte formål.

Database

Databasen, der er opbygget ved hjælp af indsamling af personlige oplysninger, tilhører os og er vores ansvar. Dens anvendelse, adgang og deling vil om nødvendigt blive udført inden for rammerne af og formålet med de opgaver, der er beskrevet i denne politik.

Sociale netværk

FGM Dental Group har sider hostet af sociale netværk som Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp og YouTube for at kommunikere nyheder og interagere med brugeren. Disse sociale netværk har deres egne privatlivspolitikker. Derfor er det brugerens ansvar at rådføre sig med disse dokumenter på hjemmesiden for hvert socialt netværk.

FGM Dental Group er ikke ansvarlig for tredjemands privatlivspolitikker og heller ikke for indholdet af nogen hjemmeside eller service relateret til miljøer, der ikke er en del af FGM Dental Group.

Tredjepartslinks

Vores miljø kan henvise dig til tredjeparters hjemmesider for at behandle registrering for beskæftigelsesmuligheder eller udstede et duplikeret bankdokument. Disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker. Derfor bør brugeren rådføre sig med disse dokumenter på hver hjemmeside.

FGM Dental Group er ikke ansvarlig for tredjemands privatlivspolitikker og heller ikke for indholdet af nogen hjemmeside eller service relateret til miljøer, der ikke er en del af FGM Dental Group.

SÅDAN BRUGER VI COOKIES

Cookies er små digitale tekstfiler, der er gemt på dine enheder (computer, smartphones, tablets osv.) af internetnavigatoren, og som indeholder oplysninger om dine præferencer, f.eks. foretrukket sprog, placering, gentagelse af dine sessioner og andre variabler til at gøre din oplevelse mere effektiv.

Cookies arbejder for at forbedre din oplevelse både med hensyn til ydeevne og brugervenlighed, når det indhold, der stilles til rådighed, er rettet mod dine behov og forventninger.

De kan også bruges til anonyme og indsamlede statistikker, der giver mulighed for forståelse af, hvordan brugeren navigerer på hjemmesiden samt til forbedring af dens strukturer og indhold. Da det er anonyme statistikker, er det ikke muligt at identificere brugere personligt gennem disse data.

Med hensyn til deres funktioner kan cookies være:

Nødvendige cookies: Giver mulighed for navigation og udnyttelse af applikationer samt for adgang til sikre områder af hjemmesiden. Uden disse cookies fungerer hjemmesiden ikke korrekt;
Analytiske cookies: Bruges til at indsamle anonyme statistikdata med det formål at analysere brugen af hjemmesiden og dens respektive ydeevne.
Funktionelle cookies: Bruges til at sikre tilgængeligheden af yderligere funktioner på hjemmesiden eller til lagring af præferencer, der er defineret af brugeren, når de navigerer på internettet, hver gang de bruger den samme enhed.
Reklamecookies: Vejlede reklamer i overensstemmelse med brugerens interesser og bidrage til at måle programmernes succes og effektiviteten af partnernes reklameindsats. Og
Ydeevnecookies: Indsamle oplysninger om den måde, brugeren navigerer på hjemmesiden.
I forhold til deres varighed kan cookies være:

Sessionscookies: Bruges under navigationen på hjemmesiden af brugeren på hjemmesiden og udelukkes permanent, når navigationssystemet lukkes. Og
Vedvarende cookies: Bruges under brugerens navigation på hjemmesiden, men forbliver gemt i deres enhed efter lukning af navigationssystemet. Disse cookies kan have en forudbestemt varighed, eller rettere, efter et vist antal dage, slettes de automatisk, eller en ubestemt varighed, som er en situation, hvor brugeren skal slette cookies fra deres enheder.
De fleste internetnavigeringssystemer er konfigureret til automatisk at acceptere cookies, men du kan ændre konfigurationer til at blokere brugen af cookies. De navigationssystemer, der giver mulighed for anonym navigation, indsamler kun de cookies, der er strengt nødvendige for funktionaliteten.

Inden for det navigationssystem, som brugeren har valgt, er der flere måder at administrere cookies på. Nedenfor finder du linket til de vigtigste navigationssystemer med mere information om det:

Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Firefox, Klik her
Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Chrome, Klik her
Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Internet Explorer, Klik her
Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Safari, Klik her
Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Opera, Klik her
Du kan finde flere oplysninger om administration af cookies til Microsoft Edge, Klik her

DELING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Personlige oplysninger og aktivitetsregistreringer bliver muligvis delt:

Internt med andre områder internt i virksomheden.
Med tredjeparter til rekruttering og ansættelse og til udstedelse af for eksempel et bankdokumentduplikat.
Med juridiske, administrative eller statslige myndigheder, når der er en juridisk afgørelse, anmodning, et krav eller en ordre om at gøre det.
Automatisk i tilfælde af samfundsmæssige ændringer såsom fusion, erhvervelse og inkorporering af FGM Dental Group.
Medmindre FGM Dental Group modtager en juridisk eller retslig anmodning, vil personlige oplysninger ikke blive overført til tredjeparter eller brugt til andre formål end dem, de er indsamlet til, og som er der er informeret om i denne politik.

Hvis brugeren har spørgsmål om, hvordan deres personlige data deles, kan de kontakte de kundeservicekanaler, der stilles til rådighed i denne politik.

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Opbevaringssteder

Indsamlede personlige oplysninger og registreringer af aktiviteter gemmes i et sikkert og kontrolleret miljø, muligvis på vores servere i Brasilien samt i miljø til ressourcebrug eller på cloud-servere (cloud computing), som kan kræve, at dine personlige oplysninger overføres til eller behandles i udlandet.

Disse overførsler omfatter udelukkende virksomheder, der har vist, at de overholder den gældende lovgivning, og som har et overensstemmelsesniveau, der svarer til eller ligger over det niveau, der kræves i den brasilianske lovgivning.

Varighed af opbevaring

Vi opbevarer kun personlige oplysninger i den tid, det er nødvendigt, for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, eller for at opfylde juridiske, lovgivningsmæssige forpligtelser eller for bevarelse af rettigheder. Til det formål regner vi med en politik for sikker opbevaring og bortskaffelse af oplysninger.

Bortskaffelse af personlige data

Ved afslutningen af vedligeholdelsesperioden vil personlige oplysninger blive slettet ved hjælp af metoder til sikker bortskaffelse eller brugt anonymt til statistiske formål.

BRUGERRETTIGHEDER

Personlige oplysninger tilhører brugeren, og den gældende lovgivning garanterer en række rettigheder, som brugeren kan udøve ved at anmode via en af de kundeservicekanaler, der vises i slutningen af denne politik.

Bekræftelse og adgang: Brugeren kan anmode om bekræftelse af eksistensen af behandlingen og adgangen til deres personoplysninger, herunder anmodningen om kopier af de optegnelser, vi har om dem.
Rettelse: Brugeren kan anmode om rettelse af deres personoplysninger, som er ufuldstændige, unøjagtige eller daterede.
Anonymisering, blokering eller fjernelse: Brugeren kan anmode om anonymisering, blokering eller fjernelse af deres personoplysninger.
Oplysninger om deling: Brugeren kan anmode om oplysninger om tredjeparter, som personlige oplysninger blev delt med, idet videregivelsen er begrænset til de oplysninger, der ikke overtræder vores immaterielle rettigheder eller forretningsfølsomme oplysninger.
Tilbagekaldelse af samtykke:Når det er relevant, kan brugeren vælge at ophæve det samtykke, der gives til et bestemt formål. Denne tilbagekaldelse vil ikke påvirke lovligheden af nogen af de behandlinger, der tidligere er foretaget. Hvis brugeren hæver sit samtykke til grundlæggende formål, der er nødvendige for, at vores miljø fungerer, kan disse funktioner blive utilgængelige.
Modstand: Brugeren kan modsætte sig behandling af personlige oplysninger, hvis det efter dennes opfattelse er ulovligt.
Fjernelse: Brugeren kan anmode om fjernelse af deres personlige oplysninger, forudsat at de er blevet behandlet efter samtykke.
Portabilitet: Brugeren kan inden for rammerne af den gældende lovgivning anmode om, at deres personlige oplysninger kan overføres til en anden leverandør af tjenesteydelser og produkter.
Oplysninger om samtykke: Brugeren kan anmode om oplysninger om muligheden for ikke at give samtykke og om konsekvenserne af en sådan benægtelse. Og
Gennemgang af de automatiske beslutninger: Brugeren kan anmode om en fornyet behandling af de beslutninger, der udelukkende træffes på grundlag af automatisk behandling af personoplysninger, der påvirker deres interesser, herunder i forbindelse med beslutninger, der er bestemt til at fastlægge deres profil.
Anmodning

For at vi kan tilbyde alle præciseringer og udøvelse af rettighederne i henhold til sagen, skal brugeren: (i) Identificere sig ordentligt og (ii) informere om den ret, de ønsker at udøve.

Desuden kan vi afstå fra at opfylde en anmodning, hvis vi har brug for at opbevare personoplysninger for at gøre det muligt at forsvare os selv eller tredjeparter i tvister af nogen art.

Svar på anmodninger

Vi er forpligtet til at besvare alle anmodninger inden for et rimeligt tidsinterval og altid i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

INFORMATIONSSIKKERHED

Sikkerhed

Alle brugeres personlige oplysninger opbevares i henhold til strenge sikkerheds- og fortrolighedsstandarder.

Praksis for sikkerhed og styring

For at beskytte brugerens privatliv og personlige oplysninger sætter FGM Dental Group sin lid til et styringsprogram, der indeholder regler for bedste praksis, politikker og interne procedurer, der skaber betingelser for organisation, træning, uddannelsesmæssige handlinger, tilsyn og risikobegrænsende handlinger relateret til behandling af personlige oplysninger.

Adgang, proportionalitet og relevans

Internt tilgås personoplysninger kun af fagfolk, der er autoriseret, under overholdelse af principperne om proportionalitet, behov og relevans, ud over forpligtelsen til at opretholde fortrolighed og brugerbeskyttelse i henhold til vilkårene i denne politik.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

FGM Dental Group kan til enhver tid ændre indholdet af denne politik i overensstemmelse med dens formål eller behov.
Hvis der er væsentlige ændringer i dette dokument, vil brugerne blive behørigt underrettet.

Hvis et aspekt af denne politik anses for uanvendeligt af den nationale databeskyttelsesmyndighed eller af enhver anden myndighed, herunder juridisk, vil de øvrige betingelser forblive i fuld kraft og virkning.

Denne politik vil blive fortolket i henhold til den brasilianske lovgivning på portugisisk, idet det er den jurisdiktion, som brugerens hjem har valgt til at løse enhver kontrovers, der involverer dette dokument, bortset fra en specifik undtagelse af personlig, territorial eller funktionel kompetence, der ellers er bestemt af gældende lovgivning.

KUNDESERVICEKANALER

I tilfælde af spørgsmål vedrørende dispositionerne i denne politik, herunder for udøvelsen af deres rettigheder, kan brugeren kontakte vores medarbejder, der har ansvaret på adressen eller e-mailen nedenfor eller på: https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32

E-mailadresse: Av. Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-501
E-mail: dpo@fgmdentalgroup.com