Условия за използване

Най-актуалната информация за всички аспекти на FGM Dental Group е събрана на този уебсайт. За да получите допълнителна информация, свържете се с нас на имейлите, предоставени тук. Използваните изображения са предоставени от FGM Dental Group, и са само за сведение. Наличните тук текстове имат за цел да осигурят разбиране на услугите и продуктите, предоставени от FGM Dental Group. Получените резултати от използването на продуктите на FGM Dental Group са различни според тяхното използване. Потребителят взема решение дали да се използват продуктите на FGM Dental Group. FGM Dental Group няма да носи отговорност за злоупотребата с информацията на нейния уебсайт. FGM Dental Group си запазва правото да прави промени във всеки аспект на уебсайта, по всяко време и без предизвестие.