Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ FGM DENTAL GROUP

Политика за поверителност на FGM Dental Group е създадена да демонстрира нашия ангажимент за защита на поверителността и личните данни на потребителите, както и да изясним как обработваме личните Ви данни. Тази политика важи за институционалния уебсайт на FGM Dental Group.

Внимателно прочетете тази политика и, ако имате някакви въпроси, свържете се с нас чрез каналите за обслужване на клиенти, които ще намерите в края на този документ.

  • РЕЧНИК
  • СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ
  • КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ
  • СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  • ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
  • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • КАНАЛИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

РЕЧНИК

Бисквитки: малки файлове, изпратени от уебсайта на FGM Dental Group, запазени в устройствата на потребителя и които съхраняват предпочитания и няколко други части от информацията с цел да се адаптира преживяването на уебсайта според профила на потребитела.
Лични данни: всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо лице. Например: име, адрес, регистрационен номер или равностойни данни на лице данъкоплатец от държавата, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес, и др.
Чувствителни лични данни: това са данни, които се отнасят до расов или етнически произход, религиозни вероизповедания, политически пристрастия, свързаност със съюзи или религии, философски или политически институции, данни за здравето или сексуалния живот, генетични или биометрични данни, когато са свързани с лице.
Отговорен служител: лице, което работи като посредник с комуникациите между FGM Dental Group, потребителите и Националната агенция за защита на данните (National Data Protection Authority,ANPD);
Приложимо законодателство: всяко законодателство, което се отнася до поверителността и защитата на личните данни, особено Бразилските закони 13.709/2018 (Общ закон за защита на личните данни (General Personal Data Protection Law - 13.709/18 – LGPD);
Нашата среда: отнася се до електронния адрес: https://fgmdentalgroup.com/;
Притежател на личните данни/потребител: лице, за което се отнасят личните данни, когато взаимодейства с FGM Dental Group в ситуация, в която те предоставят личните си данни; и
Обработване: всяка операция, извършвана с личните данни, като онези, които включват събирането, производството, приемането, класифицирането, използването, достъпа, възпроизводството, прехвърлянето, разпространението, обработването, попълването, съхраняването, изтриването, оценката или контрола на информацията, променянето и прехвърлянето на данните, публикуването и извличането им.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

FGM Dental Group трябва да събира и обработва лични данни, за да предлага услугите, налични в нашата среда, както и да изпълнява правните изисквания. Ако потребителят избере да не предоставя част от тези лични данни, няколко функционалности или услуги няма да бъдат налични.

Можем да събираме лични данни, които предоставя потребителя при попълване на формуляри или когато потребителят взаимодейства с нашата среда:

Politica De Privacidade

Актуализиране и правдивост на личните данни

Само потребителят е отговорен за точността и верността на данните, които изпраща. Ние не сме задължени да обработваме личните данни, ако считаме, че заради обработването може да носим отговорност за нарушаване на някой приложим закон, или ако потребителят използва нашата среда за каквито и да са незаконни или забранени цели.

База данни

Базата данни, изградена чрез събиране на лични данни, е наша собственост и ние носим отговорност за нея. Използването, достъпа и споделянето й, когато е необходимо, ще се извършва в рамките и целите на задачите, описани в тази политика.

Социални мрежи

FGM Dental Group има страници, които се хостват от социалните мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp и YouTube, за да съобщават за новини и да взаимодействат с потребителите. Тези социални мрежи си имат свои политики за поверителност. Следователно, потребителят носи отговорност да се консултира с тези документи на уебсайта на всяка една социална мрежа.

FGM Dental Group не носи отговорност за политиките за поверителност на трети страни, за съдържанието на който и да е уебсайт или услуга, несвързани със среда, която е различна от тази на FGM Dental Group.

Връзки на трети страни

Нашата среда може да Ви насочи към уебсайтове на трети страна за обработване на регистрация за възможности за работа или издаване на копие от банков фиш. Тези уебсайтове си имат свои политики за поверителност. Следователно потребителят трябва да се консултира с тези документи на всеки уебсайт.

FGM Dental Group не носи отговорност за политиките за поверителност на трети страни, за съдържанието на който и да е уебсайт или услуга, несвързани със среда, която е различна от тази на FGM Dental Group.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ

Бисквитките са малки цифрови тестови файлове, които се съхраняват на вашите устройства (компютър, смартфон, таблети и др.) от интернет навигатор и които съдържат информация, свързана с вашите предпочитания, като предпочитан език, местоположение, повтаряемост на сесии и други променливи, за да направи преживяването по-ефикасно.

Бисквитките работят за подобряване на преживяването както по отношение на изпълнението, така и за приложимостта, след като наличното съдържание се насочи към вашите нужди и очаквания.

Може да се използват и за анонимни и обобщени статистически данни, които позволяват да се разбере как потребителят навигира в уебсайта, както и за подобряване на структурите и съдържанието. Тъй като това са анонимни статистически данни, не е възможно да се идентифицират потребителите лично чрез тези данни.

Според функциите, бисквитките може да са:

Необходими бисквитки: помагат за навигирането и използването на приложения, както и за достъп до защитени зони на уебсайта. Без тези бисквитки сайтът не работи както трябва;
Аналитични бисквитки: събират анонимни статистически данни с цел анализиране използването на уебсайта и съответната му работа;
Функционални бисквитки: използват се да се гарантира наличието на допълнителни функции на уебсайта или за съхраняване на предпочитанията, определени от потребителя при навигирането в интернет, всеки път, когато използват същото устройство;
Рекламни бисквитки: насочват рекламата според интересите на потребителя, като така спомагат да се измери успеха на приложенията и ефикасността на рекламните усилия на партньорите; и
Бисквитки за изпълнение: събират информация за начина, по който потребителят навигира в уебсайта.
Според своята продължителност на действие, бисквитките могат да бъдат:

Сесийни бисквитки: използват се по време на разглеждане на уебсайта от потребителя в него и се изключват винаги, когато системата за навигиране е затворена; и
Постоянни бисквитки: използват се по време на разглеждането на уебсайта от потребителя, но остават запазени в устройството след затваряне на системата за навигиране. Тези бисквитки може да имат предварително зададена продължителност на действие или, по-скоро, след определен брой дни, те автоматично се изтриват, или неопределена продължителност на действие, ситуация, в която потребителят трябва да изтрие бисквитките от устройството.
Повечето от системите за навигиране в интернет са конфигурирани автоматично да приемат бисквитки, но можете да промените конфигурацията така, че да блокира използването на бисквитки. Системите за навигиране, които осигуряват анонимно навигиране събират само бисквитки, които са строго необходими за функционалност.

В система за навигиране, избрана от потребителя има няколко начина за управление на бисквитките. По-долу е даден линк за основните системи за навигиране с повече информация за това:

За повече информация за управление на бисквитките за Firefox, кликнете тук
За повече информация за управление на бисквитките за Chrome, кликнете тук
За повече информация за управление на бисквитките за Internet Explorer, кликнете тук
За повече информация за управление на бисквитките за Safari, кликнете тук
За повече информация за управление на бисквитките за Opera, кликнете тук
За повече информация за управление на бисквитките за Microsoft Edge, кликнете тук

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни и записи за дейността може да се споделят:

Вътрешно, с други зони в компанията;
С трети страни за набиране и наемане на хора за работа и за издаване на копия от банкови фишове, например;
С правни, административни или държавни органи, когато има правно основание, заявка, искане или заповед за предявяването им;
Автоматично, при обществени промени, като сливане, придобиване и обединяване на FGM Dental Group.
Освен, ако FGM Dental Group не получи правно или съдебно искане, личните данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни или да се използват за цели, различни от онези, за които са събрани и които са дадени за информация в тази политика.

В случай, че потребителите има някакви въпроси за това, как се споделят личните им данни, те могат да се свържат с каналите за обслужване на клиенти, налични в тази политика.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Места за съхранение

Събраните лични данни и записи на дейности се съхраняват в защитена и контролирана среда, по възможност на нашите сървъри в Бразилия, както и в среда за използване на ресурси или облачни сървъри (облачни изчисления), което може да наложи личните данни да бъдат прехвърлени или обработвани извън границите на държавите.

Тези прехвърляния на данни включват предимно компании, които са показали, че спазват приложимото право, като поддържат нивото на спазване подобно или над това, изисквано от Бразилското право.

Продължителност на съхранението

Ние съхраняваме личните данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите, за които те се събират или за изпълнение на правни, регулаторни задължения или за запазване на правата. За тази цел ние разчитаме на Политиката за сигурно запазване и премахване на информация.

Премахване на лични данни

В края на периода за поддържане личните данни ще бъдат изтрити чрез сигурни методи за премахване или използвани анонимни за целите на статистиката.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Личните данни принадлежат на потребителите и приложимото законодателство гарантира поредица от права, които могат да се приложат от потребителя чрез заявка през един от каналите за обслужване на клиенти, записани в края на настоящата политика.

Потвърждение и достъп: Потребителите могат да поискат потвърждение за наличието на обработването и достъпа до техните лични данни, включително искане за копия от записите, които имаме за тях;
Коригиране: потребителите могат да поискат коригиране на личните си данни, които са непълни, неточни или остарели;
Анонимизиране, блокиране или елиминиране: : потребителите могат да поискат анонимизиране, блокиране или елиминиране на личните си данни;
Информация за споделянето: Потребителите могат да поискат информация за трети страни, с които са споделяни личните данни, като това разкриване е ограничено до информация, която не нарушава нашата интелектуална собственост или бизнес чувствителна информация;
Оттегляне на съгласието:когато е приложимо, потребителите могат да изберат оттегляне на съгласието, дадено за конкретна цел. Това оттегляне няма да засегне законността на обработването, извършвано преди това. Ако потребителите оттеглят съгласието си за основни цели, които се изискват за функционирането на нашата среда, тези функции може да не работят;
Противопоставяне: Потребителите могат да се противопоставят на обработването на личните данни, ако разберат, че това е незаконно.
Заличаване: Потребителите могат да поискат заличаване на личните данни, при условие, че са обработени със съгласието им.
Преносимост: Потребителите могат да поискат, в рамките на приложимото право, преносимостта на личните им данни към други доставчици на услуги и продукти;
Информация за съгласието: : потребителите могат да поискат информация за възможността да не дадат съгласие и за последствията от този отказ; и
Преглед на автоматичните решения: потребителите могат да поискат преглед на решенията, взети единствено на базата на автоматичното обработване на личните данни, които засягат техните интереси, включително във връзка с решенията, които ще повлияят на техния профил.
Искане

За да можем да предложим всички разяснения и упражняването на правата според случая, потребителите трябва: (i) правилно да се индентифицират и (ii) да информират за правото, което искат да упражнят.

Неизпълнение на исканията

Освен това можем да се въздържаме от изпълнение на искане, в случай че трябва да запазим лични данни, за да можем да защитим себе си или трети страни при спорове от всякакво естество.

Отговори на искания

Ние се ангажираме да отговорим на всички искания в рамките на разумен интервал от време и винаги в съответствие с приложимото законодателство.

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сигурност

Всички потребителски лични данни се съхраняват според стриктни стандарти за сигурност и поверителност.

Практики за сигурност и управление

За защитаване на поверителността и личните данни на потребителя FGM Dental Group разчита на програмата за управление, която съдържа правила на добрите практики, политики и вътрешни процедури, които създават условия за организиране, обучение, образователни действия, надзор и действия за намаляване на рисковете, свързани с обработката на личните данни.

Достъп, пропорционалност и уместност

Вътрешно се осъществява достъп до личните данни само от специалисти, които са оторизирани и спазват принципите на пропорционалност, нужда и уместност, освен поверителността и ангажираността за поддържане на поверителността на потребителите според условията на тази политика.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

FGM Dental Group може да променя съдържанието на тази политика във всеки един момент според целта или нуждата.
В случай, че има значителни изменения в настоящия документ, потребителите ще бъдат съответно известени.

В случай, че някоя част се счита неприложима от Националния орган за защита на данните или от който и да е друг орган, включително правен, другите условия ще останат да действат и да са валидни.

Тази политика ще бъде тълкувана според правото в Бразилия, на португалски език, като това е юрисдикцията на държавата на потребителя, избрана за разрешаване на противоречия, която включва този документ с изключение на конкретно изключение на лични, териториални или функционални компетенции иначе определени от приложимото право.

КАНАЛИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси относно разпорежданията, съдържащи се в тази политика, включително за упражняване на правата си, потребителите могат да се свържат с нашия отговорен служител на адреса или електронната поща по-долу или на: https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32

Адрес за кореспонденция: Av. Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-501
Имейл: dpo@fgmdentalgroup.com